עדויות

סיפורה של ורה דותן

ניצול שואה וקצין קרבי

כאב השחרור נאגישולס הונגריה

תאומות מתארות את הגעתן לאושוויץ

הטיול

מחתרת תנועות הנוער בהונגריה 1944

חנה בר ישע - מאושוויץ לישראל

אלישבע צימט שטרן וריטה וייס: הגירוש מהונגריה

נעמי שדמי

עדותו של דוד גור

עדותו של זאב אורן

עדותה של מרים שטיינר

עדותו של יוסף נבון

סיפורו של משה פורת

סיפורו של דוד לייטנר

סגירת תפריט