העמותה בראי שנות חייה של מדינת ישראל

שלש תקופות מרכזיות אפיינו ועיצבו את המשך קיומה של העמותה ברקע ההיסטוריה של עמנו, העם היהודי.

  • התקופה ההרואית של העשורים הראשונים של הקמת המדינה.

תפקידם של ארגונים חברתיים היה לבוא לעזרת הרשויות בקליטת העלייה של המוני ישראל שעלו ארצה לאחר השואה.

  • תקופת השתלבותם של העולים החדשים בכל שטחי החיים של החברה, מציאת מקומם בצבא, בכלכלה, בחינוך, באקדמיה, באומנות.
  • התקופה הנוכחית בה נמצאים העולים אזרחי המדינה בשליש השלישי של חייהם. בשלב זה הם עצמם נזקקים ופועלים להעברת הלפיד לדורות הבאים.