שואה

סיפורה של יהדות הונגריה לפני השואה ובמהלכה

גורלם של יהודי בודפשט בשואה

שילוח יהודי הונגריה לאוושויץ בירנקאו

יהדות הונגריה

זיכרונות מיהדות הונגריה

שם נולדתי: הונגרים

מחתרת תנועת הנוער בהונגריה 1944 - בנשלום רפי

מחתרת תנועות הנוער הציוניות

מחתרת תנועות הנוער בהונגריה 1944 - אגמון