עדויות

סיפורה של ורה דותן

סיפורה של אסתר מירון

ניצול שואה וקצין קרבי

כאב השחרור נאגישולס הונגריה

תאומות מתארות את הגעתן לאושוויץ

הטיול

מחתרת תנועות הנוער בהונגריה 1944

חנה בר ישע - מאושוויץ לישראל

אלישבע צימט שטרן וריטה וייס: הגירוש מהונגריה

נעמי שדמי

עדותו של דוד גור

עדותו של זאב אורן

עדותה של מרים שטיינר

עדותו של יוסף נבון

סיפורו של משה פורת

סיפורו של דוד לייטנר