החת"ם סופר

הרב משה סופר (שרייבר) נודע בכינוי החת"ם סופר או חת"ס (על שם ספרו חידושי תורת משה), ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים. תרם תרומה מכרעת לעיצוב ההשקפה היהודית-אורתודוקסית. אבי משפחת סופר-שרייבר, המונה מאות צאצאים ובהם רבנים וגדולי תורה מפורסמים. החת"ם סופר לא השתייך לתנועת החסידות אך אהד אותה והושפע ממנה, כנראה בעקבות לימודיו אצל הרב פנחס הורוביץ, מגדולי תלמידיו של המגיד ממעזריטש.

הרב יהודה לייב [לאופולד] לעף

הרב יהודה לייב [לאופולד] לעף, מאוית לעיתים גם לב (גרמנית: Leopold Löw, הונגרית: Lőw Lipót;‏ 22 במאי 1811 – 13 באוקטובר 1875) היה רב הקהילה היהודית בסגד, תאולוג והיסטוריון הונגרי יליד מורביה, מהבולטים במלומדי חכמת ישראל. במשך מרבית שנותיו היה קרוב לאסכולה הפוזיטיבית-היסטורית, אך בערוב ימיו נטה לרפורמים. הוא היה הרב המשפיע והבולט ביותר בקרב הציבור הנאולוגי בארצו.

הרב יהודה ליב שוואב

הרב יהודה ליב שוואב (גרמנית: Löw Schwab, הונגרית: Schwab Oroszlán, "ארסלן"; ז' באדר א' תקנ"ד, 7 בפברואר 1794 – ט' בניסן תרי"ז, 3 באפריל 1857) היה אב"ד פרוסניץ ופשט, חלוץ המעבר לרבנות מודרנית בקהילות מורביה וראשון הרבנים הנאולוגים בהונגריה.